• Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Blog

Základní koncepty

Základní koncepty

Po krát­ké době cvi­če­ní začne­te zjiš­ťo­vat, že aiki­do je uce­le­ný a vel­mi logic­ký sys­tém, ve kte­rém základ­ní prin­ci­py vytvá­ře­jí pes­trou mozai­ku mož­nos­tí roz­vo­je. V tom­to člán­ku vám nabí­zí­me pár základ­ních konceptů.

Přečíst článek