• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • en
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Kontakt

Kontakt a informace o cvičení

Oddíl dospě­lých od 17 let, sekre­tář klu­bu:
Vít Sla­nin­ka, +420 737 071 457
info@aikidovinohrady.cz

Oddíl mlá­de­že 13–16 let:
Pavel Linhart, +420 737 856 527
mladez@aikidovinohrady.cz

Oddíl dětí 10–13 let:
Adam Nohejl, +420 606 42 98 66
adam@aikidovinohrady.cz

Oddíl dětí 8–10 let:
Mila­da Bou­zi­di, +420 776 369 694
milada@aikidovinohrady.cz

Oddíl dětí 5–7 let:
Mar­tin Švih­la, +420 737 848 627
martin@aikidovinohrady.cz

Údaje spolku

Název: Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, z.s.
Síd­lo: Šmi­lov­ské­ho 1437/8, 120 00 Pra­ha 2
ID dato­vé schrán­ky: tkz­cs­sr
IČ: 22689338
Čís­lo účtu: 2700020028/2010

SOKOL PRAHA VINOHRADY

(pon­dě­lí-čtvr­tek večer­ní tré­nin­ky hlav­ní sku­pi­ny dospě­lých)

T.J. Sokol Pra­ha Krá­lov­ské Vino­hra­dy (Rie­gro­vy sady)
Pol­ská 1a
120 00 Pra­ha 2
Zob­ra­zit doprav­ní spo­je­ní

PROSTOR 8

(děti a mlá­dež, základ­ní kurz aiki­do, ráno a poled­ne dospě­lí, pátek večer dospě­lí)

Pro­stor 8
Šmi­lov­ské­ho 8
120 00 Pra­ha 2
Zob­ra­zit doprav­ní spo­je­ní

Kontakt a informace o cvičení

Oddíl dospě­lých od 17 let, sekre­tář klu­bu:
Vít Sla­nin­ka, +420 737 071 457
info@aikidovinohrady.cz

Oddíl mlá­de­že 13–16 let:
Pavel Linhart, +420 737 856 527
mladez@aikidovinohrady.cz

Oddíl dětí 10–13 let:
Adam Nohejl, +420 606 42 98 66
adam@aikidovinohrady.cz

Oddíl dětí 8–10 let:
Mila­da Bou­zi­di, +420 776 369 694
milada@aikidovinohrady.cz

Oddíl dětí 5–7 let:
Mar­tin Švih­la, +420 737 848 627
martin@aikidovinohrady.cz

Údaje spolku

Název: Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, z.s.
Síd­lo: Šmi­lov­ské­ho 1437/8, 120 00 Pra­ha 2
ID dato­vé schrán­ky: tkz­cs­sr
IČ: 22689338
Čís­lo účtu: 2700020028/2010

SOKOL PRAHA VINOHRADY

(pon­dě­lí-čtvr­tek večer­ní tré­nin­ky hlav­ní sku­pi­ny dospě­lých)

T.J. Sokol Pra­ha Krá­lov­ské Vino­hra­dy (Rie­gro­vy sady)
Pol­ská 1a
120 00 Pra­ha 2
Zob­ra­zit doprav­ní spo­je­ní

PROSTOR 8

(děti a mlá­dež, základ­ní kurz aiki­do, ráno a poled­ne dospě­lí, pátek večer dospě­lí)

Pro­stor 8
Šmi­lov­ské­ho 8
120 00 Pra­ha 2
Zob­ra­zit doprav­ní spo­je­ní

Kontaktní formulář

Napiš­te nám vaše dota­zy, rádi vám odpo­ví­me, tým Aiki­do Vino­hra­dy