Zavolejte nám
+420 603 752 468

Kontakt

Kontakt a informace o cvičení

Údaje spolku

Název: Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, z.s.
Síd­lo: Šmi­lov­ské­ho 1437/8, 120 00 Pra­ha 2
ID dato­vé schránky: tkz­cs­sr
IČ: 22689338
Čís­lo účtu: 2700020028/2010

PROSTOR 8

(děti a mlá­dež, základ­ní kurz aiki­do, ráno a poled­ne dospě­lí, pátek večer dospělí)

Pro­stor 8
Šmi­lov­ské­ho 8
120 00 Pra­ha 2
Zob­ra­zit doprav­ní spojení

SOKOL PRAHA VINOHRADY

(pon­dě­lí-čtvr­tek večer­ní tré­nin­ky hlav­ní sku­pi­ny dospělých)

T.J. Sokol Pra­ha Krá­lov­ské Vino­hra­dy (Rie­gro­vy sady)
Pol­ská 1a
120 00 Pra­ha 2
Zob­ra­zit doprav­ní spojení

Kontakt a informace o cvičení

Obec­né infor­ma­ce + tré­nin­ky dospě­lých od 17 let:
Van­da Švih­lo­vá, +420 603 752 468

Oddíl mlá­de­že 13–16 let:
Pavel Linhart, +420 737 856 527

Oddíl dětí 10–13 let:
Jan Machá­ček, +420 721 660 156

Oddíl dětí 8–10 let:
Mila­da Bou­zi­di, +420 776 369 694

Oddíl dětí 5–7 let:
Mar­tin Švih­la, +420 603 752 468

Údaje spolku

Název: Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, z.s.
Síd­lo: Šmi­lov­ské­ho 1437/8, 120 00 Pra­ha 2
ID dato­vé schránky: tkz­cs­sr
IČ: 22689338
Čís­lo účtu: 2700020028/2010

SOKOL PRAHA VINOHRADY

(pon­dě­lí-čtvr­tek večer­ní tré­nin­ky hlav­ní sku­pi­ny dospělých)

T.J. Sokol Pra­ha Krá­lov­ské Vino­hra­dy (Rie­gro­vy sady)
Pol­ská 1a
120 00 Pra­ha 2
Zob­ra­zit doprav­ní spojení

PROSTOR 8

(děti a mlá­dež, základ­ní kurz aiki­do, ráno a poled­ne dospě­lí, pátek večer dospělí)

Pro­stor 8
Šmi­lov­ské­ho 8
120 00 Pra­ha 2
Zob­ra­zit doprav­ní spojení