Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Semi­nář aiki­do: Zden­ko Regu­li (6. dan)
10. pro­sin­ce 2022 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V polo­vi­ně pro­sin­ce pove­de v našem dódžó semi­nář Zden­ko Regu­li (6. dan). Během semi­ná­ře pro­běh­nou i zkouš­ky na stup­ně kyu. Všich­ni jste srdeč­ně zváni.

Aiki­do semi­nář: Jan Neve­lius (7.dan)
31. břez­na 2023 –  2. dub­na 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Na začát­ku dub­na 2023 bude u nás opět vést semi­nář šihan Jan Neve­lius (7. dan) ze Švéd­ska. Jan je vel­mi zají­ma­vý a v mno­ha ohle­dech výji­meč­ný uči­tel aiki­do, kte­rý také dělá shi­at­su, aku­punk­tu­ru a čchi-kung.

Chci informace
o pořádaných seminářích