Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Semi­nář aiki­do pro mládež
10. pro­sin­ce 2021 –  11. pro­sin­ce 2021 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Spo­leč­ný semi­nář obou sku­pin mládeže.

Semi­nář aiki­do pro děti 8–12 let
11. pro­sin­ce 2021 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Malý semi­nář pro aiki­dis­ty ve věku 8–12 let. Čeka­jí nás dva tré­nin­ky a spo­leč­ná veče­ře, na kte­ré si udě­lá­me vlast­ní sushi.

Aiki­do semi­nář: Jan Neve­lius (7.dan)
1. dub­na 2022 –  3. dub­na 2022 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V dub­nu 2022 bude u nás opět vést semi­nář šihan Jan Neve­lius (7. dan) ze Švéd­ska. Jan je vel­mi zají­ma­vý a v mno­ha ohle­dech výji­meč­ný uči­tel aiki­do, kte­rý také dělá shi­at­su, aku­punk­tu­ru a čchi-kung.

Aiki­do semi­nář: Franck Noël (7. dan)
7. květ­na 2022 –  8. květ­na 2022 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Víken­do­vý semi­nář s Franc­kem Noelem na kon­ci jara.

Aiki­do semi­nář: Gas­ton Nico­les­si (6. dan)
3. červ­na 2022 –  5. červ­na 2022 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V květ­nu 2022 pove­de v našem dojo semi­nář fran­couz­ský uči­tel Gas­ton Nico­les­si (6. dan).

Let­ní ško­la v Třeš­ti – Mar­tin Švih­la (5. dan)
8. srp­na 2022 –  14. srp­na 2022 
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

7 dní a 6 hodin tré­nin­ků za den. Cvi­če­ní bez zbra­ní i se zbra­ně­mi, uvnitř i ven­ku, přes den i v noci, v kei­­ko-gi i v tep­lá­cích. A mezi tím jíd­lo, hry, masá­že, spa­ní, dal­ší dob­ro­vol­né cvi­če­ní a zkoušky.
Náš týden s aiki­dem na Vysočině!

Chci informace
o pořádaných seminářích