Úspěšné zkoušky na černé pásy

Zkouš­ky jsou důle­ži­tým mil­ní­kem v živo­tě aiki­dis­ty – a zkouš­ky na čer­né pásy o to více. Na letoš­ním semi­ná­ři s Franc­kem Noelem se na dal­ší stu­peň dan posu­nu­lo sedm sta­teč­ných z naše­ho klu­bu. Toto jsou oni a jejich nové stupně:

 

Jan Váňa, 1. dan Aikikai

Oldřich Antoš, 2. dan Aikikai

Mila­da Bou­zi­di, 2. dan Aikikai

Matouš Miha­li­ček, 2. dan Aikikai

Radek Při­byl, 2. dan Aikikai

Vlá­ďa Šedi­vý, 2. dan Aikikai

Mar­tin Gor­čák, 3. dan Aikikai

 

Na zkouš­kách před­ved­li oprav­du hez­ké aiki­do – všem moc gratulujeme!