Týden letního cvičení na Vysočině

Tohle byla naše 15-tá let­ní ško­la v Třeš­ti pod vede­ním Mar­ti­na Švihlu. 7 dní a 6 hodin cvi­če­ní den­ně. A k tomu spous­ta spo­leč­né­ho času u jíd­la, večer­ní roz­ho­vo­ry, kon­cert ambi­ent­ní hud­by, des­kov­ky a… pros­tě týden s dob­rý­mi přá­te­li a aiki­dem. Podí­vej­te se na fot­ky a příští rok se při­dej­te: dal­ší roč­ník bude 5.–11. srp­na 2024.