Trénink dětí 2016

Foto­gra­fie z tré­nin­ku aiki­do pro děti v květ­nu 2016. Je na nich roz­cvič­ka, nácvik pádů, cvi­če­ní tech­nik, hry i šer­mo­vá­ní plas­to­vý­mi meči. Pros­tě hodi­na dět­ské zábavy!
Tré­nink vedou Jana Cha­lup­ská a Jaro­slav Spurný.
(Fot­ky Peter Nagy.)