Videa: příprava na 6. a 5. kjú

Spo­lu s naši­mi začá­teč­ní­ky jsme nato­či­li pří­pra­vu na stup­ně 6. a 5 kjú. Pokud se na někte­rý z těch­to stup­ňů chys­tá­te, moh­la by se vám tato nápo­vě­da hodit u přípravy.

Videa pro přípravu na stupně kjú

6. kjú

5. kjú