Akimatsuri 2014

Letos jsme se opět zúčast­ni­li japon­ských pod­zim­ních slav­nos­tí, kde jsme měli ukáz­ku a spous­tu dob­ré­ho jídla.