Týdny dětských tréninků venku

Hned, jak to bylo na jaře mož­né, cvi­či­li jsme po loc­kdow­nech s dět­mi ven­ku. Běhá­ní, leze­ní, opi­čí dráhy, zápa­se­ní, šer­mo­vá­ní… bylo toho tolik, že nám ani nechy­bě­lo tata­mi na zemi. A po šedi­vých měsí­cích onli­ne tré­nin­ků jsme všich­ni měli vel­kou radost ze slun­ce a zele­ných stromů.
Tatí­nek jed­né malé aiki­dist­ky udě­lal tyto krás­né fot­ky. Děkujeme!