Modrá a červená barva se Stefanem Stenuddem

Ste­fa­nův semi­nář na pod­zim 2018 na praž­ských Vino­hra­dech – pře­kva­pi­vě inten­ziv­ní obráz­ky v mod­ré a čer­ve­né. Mož­ná pro­to, že Ste­fan je také spi­so­va­tel a malíř.