Letní tréninky se zbraněmi venku

Letos jsme popr­vé zku­si­li pra­vi­del­ně cvi­čit se zbra­ně­mi ven­ku. I když léto bylo (mír­ně řeče­no) div­né, poča­sí ve stře­du večer vždy vydr­že­lo nato­lik, že jsme moh­li hodi­nu mávat klac­ka­mi na sta­di­o­nu za Soko­lem. Někte­ré dny bylo tak hez­ky, že jsme si hned po tré­nin­ku šli sed­nout s pivem na svah Rie­ge­ro­va par­ku, jin­dy nás bouř­ka minu­la jen o fous.
Bohu­žel, když jsme na tré­nink vza­li foto­a­pa­rát bylo poča­sí mizer­né. Tak­že fotek je jen pár a jsou zamračené.

(Foti­la Lesia)