Letní škola v Třešti 2018

Let­ní ško­la je týden plný tré­nin­ků – cvi­čí­me uvnitř i ven­ku, ráno, v poled­ne, večer i v noci. Let­ní ško­la je také kou­pa­liš­tě, opé­ká­ní buř­tů, pití vlast­ní­ho i kou­pe­né­ho piva, hra­ní karet, masá­že, pono­co­vá­ní, pro­cház­ky dlou­hý­mi ale­je­mi. Spo­leč­ný čas. Letos jsme v Třeš­ti byli již po desá­té. Při­dá­te se příští léto?