Franck Noel v Praze, říjen 2015

Letoš­ní pod­zim­ní semi­nář Franc­ka Noela – jako obvykle na Vino­hra­dech, jen ve vět­ších a hez­čích pro­sto­rech! Tré­nink pro pokro­či­lé, hodi­na pro uči­te­le, zkouš­ky na stup­ně Aiki­kai a hlav­ně spous­ta cvi­če­ní pro všech­ny… podí­vej­te se na fotky.