Zdenko Reguli, prosinec 2016

V pro­sin­ci u nás pro­bě­hl tra­dič­ní semi­nář se Zden­kem Regu­lim z Brna. Krás­ně jsme si zacvi­či­li a udě­la­li zkouš­ky. Příští rok se těší­me zase.