Závěrečný dětský trénink v roce 2013/14

Posled­ní tré­nink pro děti před prázd­ni­na­mi: více uči­te­lů, více tech­nik a pes­t­řej­ší cvi­če­ní, než obvykle. Zúro­či­li jsme všech­no, co jsme se za rok nau­či­li, a vyzkou­še­li jsme si i dvě nové pokro­či­lej­ší tech­ni­ky: kote­ga­e­ši a ude kime nage.

Nashle­da­nou v září, v nové, lep­ší tělocvičně!