Klubové zkoušky (21. listopadu 2007)

Ten­to člá­nek obsa­hu­je jenom pár fotek z našich klu­bo­vých zkou­šek na tech­nic­ké stup­ně (foti­la Dan­ka Švihlová).