Výlet za cvičením do Stockholmu

Mar­tin s Van­dou se na začát­ku říj­na vybra­li na výlet do Švéd­ska – navští­vit Jana Neve­lia v jeho Vana­dis dódžó ve Stoc­khol­mu a také zacvi­čit si na víken­do­vém semi­ná­ři Franc­ka Noela. Moc se to poved­lo, kro­mě skvě­lých tré­nin­ků a setká­ní se sta­rý­mi i nový­mi zná­mý­mi také zjis­ti­li, že Stoc­kholm je moc hez­ké a přá­tel­ské měs­to. Jest­li poces­tu­jí i někdy příš­tě, tak prav­dě­po­dob­ně na del­ší dobu.
(Jako obvykle – fot­ky jsou z návštěvy, na tré­nin­cích neměl kdo fotit.)