Vánoční trénink

Jako kaž­dý rok – vánoč­ní tré­nin­ko­vý spe­ci­ál (fot­ky z cvi­če­ní potmě nevy­šly) a násled­ně pár­ty s veče­ří od séf­ku­cha­ře Mar­ti­na. Tedy pardon.
Od hlav­ní­ho uči­te­le Mar­ti­na. 🙂 Díky všem za účast!
(Fotil hlav­ně Vlá­ďa Šedivý)