Aikidisté splavují Sázavu

Šest lodí plných aiki­dis­tů, téměř dva­cet kilo­me­t­rů údo­lí Sáza­vy a osm spla­vů. A k tomu (vět­ši­nou dob­ro­vol­né) kou­pá­ní, jíd­lo, pivo, uku­le­le, har­mo­ni­ka a spous­ta smíchu.
Kdy vyra­zí­me na vodu zase?