T. K. Čiba: Výběr partnerů

Aikido Praha Vinohrady: Seminář Jaroslav Šíp a Pavel Munzar, 7. března 2009

Je príjemné pracovať s partnerom, ktorý vás pozná a rozumie
vám. Takýto partner je ochotný k spolupráci alebo môže byť dokonca
nápomocný pri konkrétnych problémoch vyskytujúcich sa na vašej úrovni
cvičenia. Preto je prirodzené hľadať si partnerov na rovnakej úrovni.

Ale ak má byť dosiahnutý pokrok pri cvičení a to konkrétne pri
rozvoji pevnej fyzickej základne, ale aj  dynamického
a flexibilného pohybu, je potrebné aby ideálny tréning obsahoval veľa
rôznych častí. V tejto súvislosti musia byť viaceré základné
koncepcie tréningu, bežne chápané v Japonských bojových umeniach,
podrobené starostlivému uváženiu.

Po prvé, mali by ste cvičiť s partnermi, ktorí sú na
pokročilejšej úrovni ako vy. Pri takomto tréningu majte otvorenú myseľ
pre vnímanie individuálnych vlastností vášho partnera, tieto sú totiž
u každého iné. Trénujte svoje oči na vnímanie odlišných prejavov
umenia ako aj dôvodov ich vzniku, napríklad: pohlavie, vek, výška, váha,
povaha, osobnosť, národnosť, históriu cvičenia a fyzickú kondíciu.
Zveľaďujte svoje pozorovacie schopnosti. Cvičte a používajte techniky
s maximálnym úsilím, aby ste spoznali svoje limity a naučili sa
ich rozširovať. (Ak nepoznáte hranice svojich schopností nemôžte
s nimi pracovať). Naučte sa ukemi tak, aby boli použiteľné vo
viacerých prevedeniach.

Po druhé trénujte s partnermi, ktorí sú na vašej úrovni alebo
približne na vašej úrovni. Používajte čo ste sa naučili a potvrďte
si tréningový proces. Snažte sa pochopiť svoje problémy a slabosti na
každej svojej úrovni tak, ako sa môžu odrážať na vašich partneroch.
Pozorujte pozorne ako iný cvičenci na vašej úrovni prekonali konkrétny
problém a snažte sa objaviť ako sa im to podarilo. Tento spôsob
prekonávania problémov sa vzťahuje nielen k technikám, ale naviac vám
môže pomôcť dostať sa na vyššiu úroveň fyzického uvedomenia.

Po tretie trénujte s partnermi, ktorí sú na nižšej úrovni ako vy.
Potvrďte si svoje chápanie základných techník a uplatňujte ich
s minimálnou námahou. Učte sa kontrolovať a robte techniky ešte
efektívnejšie. Cvičte špeciálne so začiatočníkmi, ktorí nemajú
pohybové predsudky a tak môžete študovať uskutočniteľnosť
a presnosť pohybu. Vo všetkých troch tréningových líniách
zachovávajte dôraz na prispôsobivosť. Trénujte s partnermi, ktorí
sú väčší, vyšší, ťažší a podobne, ale aj s rovnakými
alebo menšími ako ste vy.

Predovšetkým využite príležitosť dostať sa opäť do
začiatočníkovej mysle.

Vzhľadom na starostlivé využívanie hore uvedených koncepcií, obyčajne
vediem hodiny tak, aby študenti menili partnerov často a to najmenej dvakrát
počas jednej techniky. Považujem za potrebné dať študentov cvičiť čo
najviac s každým kto sa nachádza v danom čase na žinenke
v triede. Počul som o dódžó kde je partner pre tréning určený
vopred. Takýto zvyk odráža ignoranciu učiteľa. Obyčajne sú dve formy
cvičenia, v ktorom sú používané hore uvedené tréningové línie.
Prvá forma je keď prijímate príkazy od trénera počas naplánovaných
hodín. Druhá možnosť je forma voľného tréningu. V rámci voľného
tréningu sú dva spôsoby: cvičiť s niekým alebo trénovať bez
partnera. Cvičenie bez partnera i keď hodnotné pri študovaní zbraní
a je mimo rámca tohto článku. Často sa volné cvičenie vyskytuje blízko
konca hodiny, počas posledných asi desiatich minútach. Jeho účel je
okamžite potvrdiť to, čo bolo počas hodiny naučené.

Voľné cvičenie však nemusí byť limitované relatívne krátkym
časom na to určeným počas hodiny, ale môže byť zahrnuté do časti
tréningu vedeného mimo rozvrhu hodín. Bez pochybnosti je vynikajúci
aikidóka ten, ktorý využíval voľné cvičenie toľko, koľko to len bolo
možné ako cestu tréningu a to buď s ostatnými alebo sám.

Myslím, že tento podnet americký študenti podceňujú. Keď som bol
učideši v Hombu dódžó, po každej hodine ostalo niekoľko študentov
kvôli voľnému cvičeniu. (Spôsobovalo to veľké problémy učidešimu,
ktorý celý deň pracoval a bol unavený, ale nemohol si oddýchnuť kým
všetci cvičenci neskončili tréning. V záujme vlastného prežitia
musel byť učideši schopný kedykoľvek si krátko zdriemnuť, hoci aj
oblečený v keiko-gi.)

Nie je mojím úmyslom vyzdvihovať dôležitosť tvrdého tréningu,
väčšinou sú však študenti zvyknutí cvičiť len to čo sa im prikáže.

Dúfam, že môj text vám prinesie trochu svetla do ďalšieho
tréningu.

Slovenský preklad z originálu K.T.Chiba: Choosing partners,

ktorý bol uverejnený na href="http://www.aikidoonline.com">www.aikidoonli­ne.com.

Preložil Martin Ľupták

Motto

Mnoho lidí hledá způsob, jak stát
vzpřímeně a na vlastních nohách,
jak se svobodně pohybovat,
být vnitřně vyrovnaný a komunikovat
s ostatními otevřeně a bez strachu.
Jak být víc člověkem.

Je mnoho cest tímto směrem –
my vám nabízíme aikido.

Nábor

 • nábor probíhá celoročně
 • zvláštní hodiny pro začátečníky
 • aikido je vhodné pro muže i ženy
 • potřebujete pouze tepláky a triko
 • první hodina zdarma
 • nízká cena pro studenty
 • cvičí u nás také děti a mládež

Více o náboru / Rozvrh

Kde nás najdete

Facebook Aikido Praha Vinohrady Youtube Aikido Praha Vinohrady
 • Večerní tréninky dospělých:
 • Sokol Vinohrady, Polská 1a, Praha 2
 • Rána a poledne, děti a mládež:
 • Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2
 • Kontakt a informace:
 • e-mail:
 • telefony a další

Mapa a dopravní informace