Seminář Sylvia Mucke

Na kon­ci úno­ra 2016 u nás byla naše zná­má Syl­via Muc­ke (4. dan) z Němec­ka. Semi­nář byl moc pěk­ný a spous­ta lidí děla­la zkouš­ky – samo­zřej­mě úspěšně.

Pho­to © Petr Kar­lach – 佧彼得 – 波静 2016
http://karlach.net/mucke/