Sázava, květen 2015

Po třech letech plá­no­vá­ní, domlou­vá­ní, ruše­ní a pře­sou­vá­ní jsme prv­ní květ­no­vý víkend jeli na svou prv­ní aiki­dis­tic­kou vodu. Poča­sí nám přá­lo, potka­li jsme dob­ré lidi a dokon­ce se někte­ří z nás i koupali.