Saint-Pierre d’Oléron, Francie 2013

V létě jsme se vyda­li do Fran­cie na let­ní ško­lu Franc­ka Noela v Saint-Pierre d’Oléron. Z naše­ho dojo se zúčast­ni­li Michal, Luc­ka, Mar­tin a Van­da s Bar­bor­kou. Na fot­kách jsme se spo­lu­bo­jov­ní­ky z Brna.

(Foto: Michal Roder)