Estavar, Francie 2012

Upro­střed Pyre­nejí se v srpnu kaž­do­roč­ně koná semi­nář Franc­ka Noela. Ost­ré slun­ce, chlad­né noci, byd­le­ní v kem­pu, kou­pá­ní, leze­ní po kop­cích ale hlav­ně spous­ta výbor­né­ho cvi­če­ní. Letos za Vino­hra­dy Mar­tin, Van­da a Barborka.

(Na tele­fon fotil Mar­tin Švihla)