Ratolestfest 2018

V roce 2018 jsme byli opět sou­čás­tí Rato­lest­fes­tu – skvě­lé pře­hlíd­ky spor­tů pro děti na praž­ské Náplav­ce. Opět nám přá­lo poča­sí (mož­ná až moc). Všich­ni se skvě­le bavi­li a bylo vidět, že aiki­do se dá sku­teč­ně cvi­čit v kaž­dém věku.
Už se těší­me na příští ročník.