Ratolestfest 2017

V roce 2017 jsme byli opět sou­čás­tí Rato­lest­fes­tu – skvě­lé pře­hlíd­ky spor­tů pro děti na praž­ské Náplav­ce. Slun­ce páli­lo tak, že nám tata­mi hoře­lo pod noha­ma a za den nám pro­šly pod ruka­ma (a meči) snad stov­ky nad­še­ných dětí, jed­na žába a dva mode­rá­to­ři. Ješ­tě že jed­nou za čas pro­je­la kro­pič­ka a poli­la nás vodou, jinak bychom se asi vypařili.
Díky orga­ni­zá­to­rům za tuto akci a těší­me se na příští ročník.