Modrý trénink

Něko­lik fotek z naše­ho květ­no­vé­ho neděl­ní­ho mod­ré­ho tré­nin­ku v Pro­sto­ru 8.