Mitsugi Saotome: Ukemi

Aikido Praha Vinohrady: Mitsugi Saotome

Cvičenie Aikida vyžaduje prítomnosť partnera. Zopár cvičení na zlepšenie sily či techniky sa dá vykonávať samostatne, no kľúč k dobrému tréningu leží na vzájomnom vzťahu ukeho a nageho. Niektorí ľudia nesprávne zjednodušujú definíciu slov uke a nage na „útočník“ a „obranca“. Takéto zjednodušovanie zahmlieva pravú prirodzenosť a dôležitosť úloh ukeho a nageho. Správnejšie, nage znamená „ten, ktorý hádže“ a uke je „ten, kto prijíma silu“. Ak sa pozeráte na tieto pojmy len ako na útočníka a obrancu, je to akoby ste uprednostnili úlohu nageho, úlohu napadnutého a vykonávajúceho techniku, a úlohu ukeho ste znížili len na poskytovanie tela nagemu pre vykonanie techniky. Nič nemôže byť ďalej od pravdy.

Ukemi je umenie byť uke a kvalita nageho práce závisí od toho, ako dobre uke ovláda toto umenie. Ukemi zahŕňa vytváranie podmienok, ktoré robia techniku primeranou, reagovať správne na nageho pohyby a vykonanie akéhokoľvek pádu končiaceho techniku. V skratke, uke je zodpovedný za vytvorenie správnych podmienok pre nageho výuku. Ak uke nemá zmysel pre účinky techniky, nereaguje pružne, ak nevníma správne nageho pohyby, alebo ak je ustráchaný či nemotorný pri pádoch, nage nebude schopný efektívne študovať techniku.

Pri cvičení akejkoľvek techniky sa partneri v úlohách ukeho a nageho striedajú. Nemali by ste považovať čas strávený v roli ukeho za prestávku medzi cvičením v úlohe nageho, ale za prácu rovnakej alebo väčšej dôležitosti. Každopádne, kto vyniká v pádoch skôr vynikne aj v technike, pretože bude schopný prijať vedomosti prostredníctvom svojho tela (precítiť ich) tak dobre ako pochopiť ich prostredníctvom mysle. Vyvinúť dobré ukemi je najkratšia cesta ako si osvojiť Aikido.

Mnoho okolností ovplyvňuje dobré ukemi. Prvé je musubi. Musíte mať dobré „cítenie“ partnera, fyzické aj intuitívne. Ak ste necitlivý k pohybom či zámerom vášho partnera, budete mu prekážať pri cvičení a riskujete zranenie. Dobrý uke nepredpovedá partnerove pohyby, ale zdokonaľuje svoje vnímanie až po bod keď jeho reakcie sú inštinktívne a intuitívne, nezávislé iba na fyzickej manipulácii.

Učiť sa ukemi znamená učiť sa chrániť pred zranením, musíte byť stále pohyblivý a bdelý. Mali by ste byť schopný padnúť akýmkoľvek spôsobom v akomkoľvek momente. Takáto schopnosť vedie k majstrovstvu v pokročilých technikách. A tiež by ste sa mali naučiť padať s bokenom a s džo. Tréning so zbraňami v Aikido zahŕňa techniky, v ktorých jeden z partnerov odzbrojí druhého a v množstve z nich sú hody, na ktoré by mal byť uke pripravený.

Učiť sa chrániť prostredníctvom ukemi je tiež zodpovednosť voči vašim spolužiakom. Kým nage by si mal uvedomiť ukeho obmedzenia a vyvarovať sa zbytočných hrubostí, vaši partneri právom očakávajú úroveň vášho ukemi zodpovedajúcu vášmu pokroku. Ak vaša schopnosť padať bude zaostávať za pokrokom v technikách, budete brzdiť partnerovo cvičenie a budete ho priveľmi zaťažovať vašou vlastnou bezpečnosťou, najmä pri náročnejších technikách. A naviac utrpí aj váš vlastný tréning, pretože nebudete schopný cvičiť tieto techniky s plným nasadením.

Vykonávanie ukemi neznamená, že hráte úlohu porazeného. Je to štúdium dorozumievania, vnímania a ochrany seba samého. Okrem toho, je to udržiavanie kontroly nad sebou a nad situáciou. Tento aspekt ukemi vystupuje do popredia v pokročilom tréningu, keď cvičenie prechádza od techník vyžadujúcich jednoduchý útok nasledovaný hodom k technikám s viacnásobným útokom alebo k protitechnikám. Citlivé vnímanie nageho, ktorý vám umožňuje byť dobrým uke vám dáva možnosť nájsť slabiny nageho techniky a odhaliť moment, keď je nage otvorený. Ak ste dobrý uke, dokážete to využiť pri protitechnike. Ak ste sa však nenaučili dobre ukemi, nebudete schopný udržať rovnováhu a už vôbec nebudete schopní spraviť niečo iné.

Naučiť sa dobre padať vás bude samozrejme stáť veľa času a námahy. Začiatočník je uvádzaný do koncepcie ukemi pomaly. Keď sa oboznámi s pohybmi irimi a tenkan, začína aj s nácvikom pádov, ešte pred cvičením základných techník, ktoré študuje prostredníctvom kát. Kata ponúka žiakovi ohraničený priestor na štúdium rôznych pohybov a na ich dokonalé prevedenie. Najprv musíte zvládnuť katy a potom sa môžete stať tvorivejší v pohyboch Aikida a tiež viac pružný v ukemi. Džiu-waza, pri ktorej sa od vás očakáva spontánna odpoveď na rôzne útoky, by mala byť vyhradená pokročilejším študentom. Ako pokračujete v tréningu, nikdy nezabudnite, že kľúč k zvyšovania spontánnosti a tvorivosti v technikách leží v dobrom ukemi.

Keď som bol uči-deši, bol som káraný za zlé ukemi. Toto je zhrnutie O-senseiových komentárov, tak ako si ich pamätám :

 1. Nikdy sa nesnažte predpovedať čo príde. Vypočítavá myseľ zastrie odpovede tela a spomalí ich. Potom bude vaše ukemi neprirodzené, čo sa odrazí na tréningu techník, brzdiac váš pokrok.
 2. Sledujte partnerov pohyb jeho zámer. Je to súčasťou tréningu ukemi.
 3. Neprehliadnite význam ukemi v každodennom živote. Všetci významní ľudia, ktorí niečo hodnotné v živote dosiahli, pochopili princíp ukemi. Cestu života lemujú rozličné ťažkosti. Úspech dosiahnu tí, čo svoje problémy riešia s prispôsobivosťou a uvoľnenosťou vlastnou ukemi. Ak budete robiť neprirodzené ukemi pri cvičení, žiadne výsledky tréningu sa vo vašom živote neukážu.
 4. Ukemi je jednoduché učenie ako sa vyhnúť zraneniu a dosiahnuť cieľ svojho snaženia, v dodžo aj v každodennom živote.
 5. Otvorená a pružná myseľ, ohybné telo, skromnosť a zdvorilosť – to sú potrebnú prvky vo vašom ukemi. Bez nich nácvik ukemi zlyhá. A bez ukemi tréning techniky nikdy nedôjde k naplneniu.

 
Všimnite si O-senseiových slov o vzťahu ukemi a denného života. Ukemi cvičí našu schopnosť predvídať čo príde, analyzovať okolnosti a okamžite na ne reagovať. Tak ako tí, čo príliš predpovedajú pri ich ukemi potom často nevidia pravý priebeh techniky, tak tí, čo sú vypočítaví v živote často nevidia čo sa okolo nich naozaj deje. Správny tréning ukemi vám umožní vidieť budúcnosť pravdivo, pretože vaše predvídanie bude založená na pozorovaní a intuícii, nie na svojvoľných rozhodnutiach nepodložených faktami. Dobré ukemi predstavuje múdrosť rybára, ktorý na základe dlhodobých skúseností dokáže cítiť nadchádzajúce počasie.

Nácvik ukemi posilňuje telo a zvyšuje ohybnosť. Čím pohodlnejšie budú vaše pády, tým zábavnejšie bude vaše cvičenie. Spomínam si na O-senseiovu radosť z cvičenia, jeho nadšenie a humor. Mať potešenie z cvičenia neznamená byť nepozorný, môžete byť uvoľnený a vážny zároveň.

Nikto by nemal podceniť význam tréningu ukemi a jeho prínosu na vaše cvičenie a život.

Překlad Martin Švihla

Motto

Mnoho lidí hledá způsob, jak stát
vzpřímeně a na vlastních nohách,
jak se svobodně pohybovat,
být vnitřně vyrovnaný a komunikovat
s ostatními otevřeně a bez strachu.
Jak být víc člověkem.

Je mnoho cest tímto směrem –
my vám nabízíme aikido.

Nábor

 • nábor probíhá celoročně
 • zvláštní hodiny pro začátečníky
 • aikido je vhodné pro muže i ženy
 • potřebujete pouze tepláky a triko
 • první hodina zdarma
 • nízká cena pro studenty
 • cvičí u nás také děti a mládež

Více o náboru / Rozvrh

Kde nás najdete

Facebook Aikido Praha Vinohrady Youtube Aikido Praha Vinohrady
 • Večerní tréninky dospělých:
 • Sokol Vinohrady, Polská 1a, Praha 2
 • Rána a poledne, děti a mládež:
 • Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2
 • Kontakt a informace:
 • e-mail:
 • telefony a další

Mapa a dopravní informace