Mezinárodní aikido maraton 2018

Cvi­čit aiki­do 24 hodin v kuse je záži­tek, kte­rý sku­teč­ně tes­tu­je naše fyzic­ké i psy­chic­ké limi­ty. Letos byla táto výji­meč­ná akce v Koši­cích a z Pra­hy se nás účast­ni­lo přes deset. Mar­tin a Van­da z Vino­hrad byli také mezi dva­nác­ti uči­te­li ze 7 zemí. Moc jsme si to uži­li – podí­vej­te se na ty krás­né fotky!
Dal­ší obráz­ky najde­te na strán­kách aiki­do mara­to­nu.