Letní škola v Třešti, 2015

I letos jsme se spo­leč­ně vyda­li do Třeš­tě, kde se kona­la Mar­ti­no­va let­ní ško­la. Uži­li jsme si toho hod­ně – cvi­če­ní, rela­xa­ce, prá­ce s ener­gií, půl­noč­ní tré­nink na lou­ce za svi­tu měsí­ce a spous­tu dob­ré­ho jíd­la a pití. Dokon­ce pro­běh­ly i zkouš­ky a všich­ni uspě­li 🙂 Máme tedy od kon­ce srp­na v klu­bu dvě nová 5. kjú (Petr a Hon­za), jed­no 3. kjú (Ond­ra) a dva nové haka­má­ky (Jana a Vítek). Gra­tu­lu­je­me ješ­tě jed­nou! A už se těší­me na příští rok 🙂