Výlet na Říp

Kro­mě aiki­da si občas udě­lá­me i chvil­ku na něco jiné­ho. Takhle jsme se napří­klad v břez­nu vyda­li na Říp a udě­la­li si skvě­lý spo­leč­ný výlet.