Oslava konce sezóny

Ve čtvr­tek 21.6. jsme v Bis­tro zahra­da uspo­řá­da­li večí­rek k ukon­če­ní dal­ší úspěš­né sezóny.
Osla­vy byly o to vět­ší, pro­to­že Jacques, Jana, Radek a Zde­něk jen pár dní před­tím udě­la­li zkouš­ky na dan. Tak­že máme nový 2. dan a tři zbru­su nové čer­né pásky.
Zkrát­ka gri­lo­vá­ní, zába­va, pití…