Seminář s Franckem Noelem (říjen 2019)

A máme za sebou dal­ší semi­nář s naším šiha­nem Franc­kem Noelem (7. dan) – i s tré­nin­kem pro pokro­či­lé a hodi­nou pro uči­te­le. Poved­lo se udě­lat tři fot­ky ze cvi­če­ní, tak je s vámi sdílíme.