Festival Sport pro Dvojku

Aiki­do pro děti v našem podá­ní na fes­ti­va­lu Sport pro Dvoj­ku (Pra­ha 2). Děla­li jsme půl­ho­di­no­vé ochut­náv­ko­vé lek­ce a vystří­da­lo se u nás asi 10 tříd z nej­různej­ších škol. Bavi­li jsme se my, děti i paní učitelky.