Aikido na Akimatsuri 2015

Naše ukáz­ka aiki­da na Japon­ských pod­zim­ních slav­nos­tech Aki­mat­su­ri 2015. Na slav­nos­ti bylo letos kolem 2000 lidí, skvě­lá atmo­sfé­ra i jíd­lo. A ukáz­ky i cvi­če­ní s lid­mi se moc povedly.

Pokud vás to s námi bavi­lo nebo se vám fot­ky líbí, přijď­te si s námi zacvi­čit na https://www.aikidovinohrady.cz/. 🙂

(Auto­rem foto­gra­fií je Matouš Miha­lí­ček – http://mihalicek.net/ – děkujeme!)