Seminář: Ondřej Malina a Michal Baňas v únoru 2008

V prv­ní úno­ro­vou sobo­tu jsme pořá­da­li spo­leč­ný semi­nář dvou praž­ských uči­te­lů – Ondře­je Mali­ny a Micha­la Baňa­se. Uči­te­lé se o hodi­ny děli­li rov­ným dílem a v dódžó se sešli žáci ze tří praž­ských dódžó – Kar­lí­na, Lublaň­ské a Vino­hrad, čímž vznik­nul vyni­ka­jí­cí aiki­do koktejl.
(Fot­ky Ingrid Pet­rie, Van­da a Mar­tin Švihlovi.)