Aikido trička a mikiny

Trič­ka jen pro aiki­dis­ty!?! V našem klu­bu jsme vytvo­ři­li (zatím) 16 růz­ných desig­nů aiki­do tri­ček – vtip­né, s nápi­sy, kali­gra­fie, typo­gra­fie! Jsou tam potis­ky čis­tě klu­bo­vé a také jen o aikidě.

U kaž­dé­ho tri­ka si může­te zvo­lit bar­vu, veli­kost a střih. Máte na výběr trič­ka pro muže, pro ženy i pro děti. A ty potis­ky si také může­te natisk­nout na miki­nu nebo tíl­ko. Ty draž­ší mode­ly mají potisk i na zádech (kali­gra­fie nebo nápis “aiki­do”), tak­že si je musí­te roz­klik­nout, abys­te je vidě­li celé.

Když si tri­ko objed­ná­te, pošlou vám ho poš­tou. Easy!

Kte­rý model se vám líbí nejvíc?