Aikido trénink, Praha Vinohrady

Na úter­ním tré­nin­ku jsme měli neče­ka­ně foto­gra­fa – podí­vej­te se na obráz­ky, kte­ré z toho vznikly.

(Tím foto­gra­fem byl Oldřich Antoš.)