Piknik na Letné, 1. květen 2009

Prv­ní květ­no­vý den bylo oprav­du hez­ké poča­sí – tak ako­rát na pik­nik na Let­né, kte­rý si něktě­ří čle­no­vé klu­bu uspo­řá­da­li. Jíd­lo z koší­ků, lah­vo­vé pivo, frisbee, impro­vi­zo­va­né boso­no­hé shi­at­su a pár fotek…