Mezinárodní seminář – Franck Noel 2022

Po třech letech k nám opět zaví­tal náš fran­couz­ský uči­tel Franck Noel a byla to vel­ká slá­va – na tata­mi se sešlo přes 170 aikidistů. 

Jako obvykle, z toh­to semi­ná­ře nejsou téměř žád­né foto­gra­fie, tak­že těch pár obráz­ků, co vám tady nabí­zí­me, je o to vzácnějších.