Aikido pro nejmenší – podzim 2019

Opi­čí drá­ha, pře­ta­ho­vá­ní, chůze po špič­kách i po laně, zápa­se­ní i jem­né dote­ky, šer­mo­vá­ní mečem, zom­bí útok, základ­ní pády, kro­ky i jed­no­du­ché tech­ni­ky aiki­da… tohle jsou fot­ky z našich prv­ních letoš­ních tré­nin­ků pro děti od 5 do 7 let.