Seminář pro děti a mládež s kaligrafií

Semi­nář pro děti a mlá­dež v dub­nu 2017 měl pěk­ně nabi­tý: dva tré­nin­ky aiki­dó, navíc tré­nink pro pokro­či­lé, workshop japon­ské kali­gra­fie, a zkouš­ky na tech­nic­ké stup­ně kjú.
Jar­da Hej­lek učil aiki­dó, Adam Nohejl aiki­dó a kali­gra­fii, semi­nář byl veden dvoj­ja­zyč­ně a účast­ni­li se čle­no­vé našich všech našich sku­pin (mlá­dež, děti A a B, ang­lic­ká skupina).