Černobílé doteky

Klí­čo­vá slo­va: vzdá­le­nost, při­blí­že­ní, dotek, kon­takt, pohyb, rov­no­vá­ha, pře­kva­pe­ní, tělo, úsměv, inten­zi­ta, radost, dyna­mi­ka, přá­tel­ství… užij­te si tu náladu.
Foti­la Geor­gie Aslanidou