Aikido pro mládež v časopisu Gate

Naše tré­nin­ky aiki­da pro mlá­dež (13–16 let) se obje­vi­ly v ang­lic­kém časo­pi­se pro čes­ké stře­do­ško­lá­ky “Gate”. Hez­ký úvod do aiki­da a fot­ky z naší lek­ce vyšly v pro­sin­ci – děku­je­me redak­ci (http://www.bridge-online.cz/) za návště­vu i dovo­le­ní člá­nek zveřejnit.