Aikidisté na Berounce

V polo­vi­ně září jsme vyra­zi­li kro­tit Beroun­ku – vody však bylo málo a tak jsme hlav­ně ves­lo­va­li (tedy pád­lo­va­li, pro­miň Lubo­ši) po pokoj­né hla­di­ně a uží­va­li si babí léto. Jen Mar­ti­no­vi a Van­dě se zdá­la ces­ta pří­liš nud­ná a tak se ve svém nafu­ko­va­cím korá­bu kaž­dou chví­li toči­li na všech­ny stra­ny (naštěs­tí jen podél jed­né osy). Hlav­ně, že to bavi­lo malou Barborku!
PS: Schvál­ně, jest­li na fot­kách najde­te láhev medoviny. 🙂