Zdenko Reguli, prosinec 2015

Kaž­do­roč­ní semi­nář se Zden­kom v našem dojo. Letos bez koshi­nage a díky bohu i bez honbu uke­mi (čímž z počát­ku dost vydě­sil i otr­lé harcovníky)