Seminář Sylvia Mucke, únor 2015

V úno­ru k nám zaví­ta­la naše němec­ká pří­tel­ky­ně Syl­via Muc­ke. Semi­nář byl o to zají­ma­věj­ší, že to byl její prv­ní semi­nář a náš prv­ní semi­nář s dám­ským vedením.