Soustředění mládeže v Jeseníkách 2021

V létě 2021 jsme s naší mlá­de­ží strá­vi­li pět dní v hor­ské cha­tě, upro­střed Jese­ní­ků. Během těch­to pěti dní jsme cvi­či­li, cho­di­li na túry, spa­li pod hvězd­nou oblo­hou a bro­di­li se hor­ský­mi potůčky.

Díky všem za tuto úžas­ný týden a už se těší­me na dal­ší tako­vou cestu.

Níže si může­te pro­hléd­nout fot­ky a video z této ces­ty do hlu­bin morav­ské přírody.