Suši párty

Naši kul­tur­ní refe­ren­ti Luboš a Luc­ka zor­ga­ni­zo­va­li na začát­ku pro­sin­ce suši pár­ty. Rýže, řasy, syro­vé ryby, tro­chu zele­ni­ny, dob­rá sojov­ka, wasa­bi, bam­bu­so­vá “rohož­ka” a ost­ré nože – na suši toho moc nepotřebujete.
Jar­da nejdří­ve před­ve­dl pří­pra­vu něko­li­ka dru­hů, odva­hu nám doda­lo saké a pak už byla výro­ba doslo­va v našich rukách.
Co jsme si smot­li, to jsme si i snědli.

(Fotil Michal Roder)