Letní škola v Třešti, 2017

Naše tra­dič­ní let­ní ško­la v Třeš­ti se opět poved­la. Cvi­če­ní, masá­že, spo­le­čen­ské hry a tré­nin­ky se zbra­ně­mi ven­ku. Kona­ly se zkouš­ky na stup­ně kyu, tak­že máme mimo jiné dvě nové hakamy.